Vilkår og betingelser

Vilkårene og betingelsene nedenfor regulerer din bruk av nettstedet Norskcasinobutler.com og alle dets relaterte produkter og tjenester. Ved å gå inn på og bruke nettstedet godtar du at du har lest, forstått og godtar vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, er du ikke autorisert til å få tilgang til og bruke denne nettsiden. Videre, hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du forlate nettstedet.

Gyldige brukere

For å bruke denne nettsiden og dens relaterte tjenester, må du være over 18 år. Denne nettsiden forbeholder seg retten til å blokkere din IP-adresse og bruke andre midler for å hindre deg i å få tilgang til denne nettsiden hvis du ikke tilfredsstiller betingelsene ovenfor.

Brukerinnhold

Eventuell data, informasjon eller materiale som legges inn mens du bruker denne nettsiden eies ikke av Norskcasinobutler.com. Derfor har du eneansvar for nøyaktigheten, lovligheten og immaterielle rettigheter til alle innsendte data, informasjon eller materiale. Du gir oss tillatelse til å få tilgang til, lagre, kopiere, distribuere, overføre, omformatere, vise og publisere innsendt data, informasjon eller materiale.

Lenker til andre nettsteder, tjenester og apper

Med mindre det er spesifikt oppgitt, er lenker til andre nettsteder, tjenester og/eller apper ikke en form for tilknytning, godkjenning, assosiasjon, støtte eller sponsing. Noen lenker til andre nettsteder, tjenester og apper er imidlertid tilknyttede lenker. Ved å klikke på lenker og registrere deg for tjenester på andre nettsteder, tjenester og/eller apper kan du tjene en provisjon for Norskcasinobutler.com. Å klikke på lenker og registrere seg for tredjepartstjenester skjer på egen risiko. Norskcasinobutler.com er ikke ansvarlig for handlinger, innhold, produkter eller tjenester til tredjeparts nettsteder, tjenester og/eller apper.

Immaterielle rettigheter

Alle varemerker, grafikk og logoer på nettstedet Norskcasinobutler.com er varemerker for Norskcasinobutler.com eller dets lisensgivere. Andre varemerker, grafikk og logoer kan være varemerker for tredjeparter. Du har ikke lov til å bruke eller reprodusere noen av varemerkene eller registrerte varemerkene til Norskcasinobutler eller de som eies av tredjeparter.

Ansvarsbegrensning

Så langt det er tillatt av gjeldende lov, vil Norskcasinobutler.com, dets tilknyttede selskaper, agenter, direktører, ansatte, offiserer, ansatte, lisensgivere eller leverandører under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor noen person for skader. Norskcasinobutler er ikke ansvarlig for eventuelle tap på andre nettsteder, tjenester og/eller apper.

Endringer

Norskcasinobutler forbeholder seg retten til å endre, modifisere og endre denne avtalen når som helst. Disse endringene trer i kraft på tidspunktet for publisering av en oppdatert versjon av disse vilkårene og betingelsene. Å fortsette å bruke denne nettsiden etter at en endring er gjort, utgjør ditt samtykke til endringene.

Godta disse vilkårene

Ved å gå inn på og bruke denne nettsiden, samtykker du til vilkårene og betingelsene på denne siden. Du erkjenner også at du har lest denne avtalen og samtykker til vilkårene og betingelsene i. Hvis du ikke samtykker til vilkårene og betingelsene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke denne nettsiden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne avtalen, vilkårene og betingelsene innenfor eller andre spørsmål, vennligst send oss ​​en e-post på [email protected] eller bruk online-skjemaet på Kontakt oss-siden.

Disse vilkårene ble sist oppdatert 1. august 2022

Ine Holta

Innholdsforfatter & skribent

30 Artikler
14 Anmeldelser

Ine, er journalist med 9 års erfaring innen iGaming og nettcasino. Med grundig research og omfattende kunnskap er hun en autoritativ stemme innenfor bransjen.

Les mer om skribenten
Norskcasinobutler.com » Vilkår og betingelser
Sist oppdatert: 20/10/2023